Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain). . fri. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner. Norske menn stemmerett 13. aug 2017 Som i det politiske liv ble organisasjonen og foreningene ledet av menn. I 1842 var kvinner juridisk underlagt mannlig formynderskap. Derfor kunne de ikke få stemmerett og sete i styrende organer. I disse dager (8.-9. aug.) er det 175 år siden Det Norske Misjonsselskap (NMS) ble stiftet i Stavanger (1842). Å speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielag

TV 2 Skole - Stemmerett. Norske menn stemmerett

Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.no Norske menn stemmerett FAKTA. Menn fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1898. Kvinner fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1913. Norsk Kvinnestemmerettsforening vart skipa i 1885. Noreg var den første sjølvstendige staten i verda der kvinner fekk stemmerett. Den første kvinna på Stortinget var Anna Rogstad i 1911. Det hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum

12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Kjent politiker vil ta stemmeretten fra alle kvinner - EavisaDet er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk. Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 ( av en mann!!) var tanken om kvinnelig stemmerett så radikal og utopisk at det ikke var en kampsak foreningen hadde blant sine krav. i 1890 ble stemmerett for kvinner diskutert på Stortinget  q500 xolo price in india Norske menn stemmerett Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider NewsWeb

Milepæler som skriftlig tekst - erher.no Kronikker i aviser11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid, artikkel 70 om likebehandling og en rekke EU-direktiver i norsk lov. r dating på nettet Norske menn stemmerett Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen - TheWorldNews.net 8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, 

Stemmerett og valg - Arkivverket Terra Buskerud - Frykten for det tredje kjønn. Kvinnelig stemmerett "Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - en - Regjeringen.no Norske menn stemmerett Altså, jeg vet at man må være 18 år, og frem til nå har jeg vært sikker på at man må være norsk statborger også. Men mannen min, som har bodd her i 5 år o 1905 – Kven hadde røysterett? - kvinnestemmer frå sogn og fjordane

Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av  ER DET NOE NYTT Å SI OM STEMMERETTEN? - Det Norske Norske menn stemmerett Kvinner mister stemmeretten i misjonsorganisasjon - hegnar.no STEMMERETTENS HISTORIE orge hadde sitt første Stortingsvalg i 1815. Den gang var det bare. 5% av norske menn som hadde stemmerett. 95% av befolkningen fikk ikke lov til å være med på å bestemme. Det skulle gå nesten hundre år med kamp og diskusjoner før de fleste menn og kvinner over 25 år fikk stemmerett i 

13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av. Tidslinje - Karmsund folkemuseum8. mar 2013 Tro & Kirke. – Dette er en ukjent side av norsk kvinnehistorie for mange. Ikke minst de kristelige organisasjonene var pionerer innen demokrati og likhet for kvinner og menn, sier kirkehistorikeren Kristin Norseth. Pioner og bremsekloss. Kvinnehistorien til norsk kirke- og kristenliv er mangfoldig. På noen  Norske menn stemmerett Stemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.org Starten på Arbeiderpartiet

Norges Kristne Råd - Vi feirer Camilla Collett Norsk stemmerett – Historiske megFinstemte kvinnfolk - Norsk Folkemuseum norske jenter bikini Norske menn stemmerett 1. nov 2017 I 1913 får norske kvinner endelig stemme ved stortingsvalg, men den rettigheten kan deres britiske medsøstre se langt etter. I desperasjon tyr selv pene fruer til vold og terror . imidlertid bare de over 30 år med fast eiendom. Det gikk ti år til før britiske kvinner fikk stemmerett på like fot med nasjonens menn. Skal Norge fremstå som et fritt demokratisk land må alle kvinner, muslimer og homofile menn nektes stemmerett. De vet ikke sitt eget beste. Fordi etniske norske menn kan tenke selv og vet Norges beste. Hvis homofile menn,muslimer og kvinner ikke fikk stemme ville vi aldri hatt SV. SV er ikke til nytte for noen bortsett fra 

Hvem har egentlig stemmerett i Norge? - Anonymforum - Skravle . Norske menn stemmerett

Også Norges Kristelige Ungdomsforbund, i dag Norges KFUK-KFUM, var tidlig ute. Det ble vedtatt i 1905 at hovedstyret skulle ha like mange kvinner som menn! Også Det Norske Misjonsselskap gav kvinnene stemmerett før de fikk allmenn stemmerett ved kommune- og stortingsvalg. At kvinner ble med i styringen av disse  norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret ogsaa i politisk henseende. I bestyrelsen for . Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner ble gjennomført, de som hadde myndighet til urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-. Anna Rogstad 1854-1938, første.Historisk sus over 8. mars | Sykepleien u samlivre Norske menn stemmerett 23. des 2013 Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i I Trøndelag er Fredrikke Marie Qvam et framtredende eksempel på dette, med sin organisasjon Norske kvinners sanitetsforening. Arbeidet i Sanitetsforeningen koblet hun  8. sep 2015 Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha ”riktig” kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var Tekst: Eli Fure. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett.

30. aug 2013 I 1913 ble det innført allmenn stemmerett for norske kvinner. Allikevel stemte godt under halvparten av dem, mens to tredeler av mennene avga stemme. Først i 1989, 76 år senere, brukte like mange norske kvinner som menn stemmeretten. Det var etter kvinneregjeringen, lenge etter at vi hadde fått vår  «Bo i alle de kostbare øyeblikk ditt liv består av. Her, i denne Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i Norske menn stemmerett Ved kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, stemme selv om de ikke er norske statsborgere. Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter. 1814: begrenset stemmerett for menn  Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen

11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. 23. januar er det 200 år siden Camilla Collett ble født. Portrett av Inga Marte Thorkildsen ET AV VERDENS MEST LIKESTILTE LAND: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen påpeker at til tross for  100 år - et historisk riss av tida fra Camilla Collets - Den norske kirke14. jun 2013 Det var faktisk en mann, Hagbart Berner, som i 1884 ble første formann i nystiftede Norsk Kvindesagsforening. Helt fra starten av var det uenighet mellom han og Gina Krog. Hun ville ha full økonomisk og politisk likestilling mellom kvinner og menn, han ville gå skrittvis fram med kravet om stemmerett. utroskap i buddhismen Norske menn stemmerett 100 år med kvinners stemmerett1. Hanne Marthe Narud og. Anne Krogstad. 1 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. I artikkelen gis et 100- årsperspektiv på hva dette har betydd politisk. Vi følger kvinnenes manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi sporer deres stadig  13. sep 2017 Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett.I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. De første hemmelige 

Likestilling mellom kjønnene - Intro Bokmål Oppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerettI 1814 innførte Norge stemmerett, gitt av Grunnloven. Da var den svært begrenset. Kun mannlige embetsmenn, selveiende bønder og handelsmenn over 25 år fikk tillatelse til å avgi stemmer. Dette innebar 40% av alle norske menn. Siden den gang har stemmeretten bare blitt utvidet. I 1884 var den første store utvidelsen. Norske menn stemmerett Stemmerett i 100 år | Nordmanns Forbundet - Norwegians Worldwide Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.by

Stemmeberettigede ved stortingsvalg er de norske borgere, menn eller kvinner, som senest i det år valgtinget holdes, har fylt 18 år. I hvilken utstrekning dog norske borgere som på valgdagen er bosatt utenfor riket, men oppfyller foranstående betingelser, er stemmeberettigede, fastsettes ved lov. Regler om stemmerett for  25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle 16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren. beste datingside for voksne kvinder Norske menn stemmerett Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte Det var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne 

12. jun 2007 Her følger en liten oversikt over stemmerettens historie: 1814. Stemmerett hadde embedsmenn, selveiende bønder og handelsborgere. Bare menn. 1884. Stemmerett til alle menn som betalte en viss minsteskatt. 1898. Alminnelig stemmerett for menn over 25 år. 1901. Fra kommune- og fylkestingsvalget i  Enquête: - Kvinner og menn er forskjellige, heldigvis - MinervaTysdag 11. juni er det hundre år sidan norske kvinner fekk full stemmerett på lik linje med menn. Dagen blir feira med arrangement over heile landet. Noregs grunnlov av 1814 var svært demokratisk i si tid, men berre seks-sju prosent av folket hadde røysterett. Røysteretten på den tida kvar knytt til eigedomsrett, kjønn og  Norske menn stemmerett Mot valg - Google Books Result 5. mar 2013 Kvinnelig stemmerett 1901. 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. Ikke bare kvinner som har markert seg politisk, men på kvinner som deltakere i samfunnet generelt.

Rike kvinner fikk stemme først | forskning.no. Norske menn stemmerett

Stemmerett ved politiske valg er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta i valg er vi med på å påvirke hvordan landet vårt skal styres. Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har denne retten. Dette kalles allmenn stemmerett. Kommunestyre- og fylkestingsvalg kalles  Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica kjære alex Norske menn stemmerett 13. mar 2014 Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad. Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett

11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens. 1. aug 2014 I Norsk Luthersk Lekmannsmisjon har kvinner i 50 år hatt stemmerett innad i organisasjonen på lik linje med menn, nå ønsker de yngre i organisasjonen at dette endres. Forslaget om å frata kvinner stemmeretten i Lekmannsmisjonen ble tatt opp på deres årsmøte 10. juni. Forslaget gikk kun på kvinners 28. feb 2005 Norske menn sa med overveldende flertall ja til unionsoppløsningen i 1905. Kvinnene hadde ikke statsborgerlig stemmerett, men de arrangerte i hui og hast en underskriftsaksjon, og leverte opp mot 280 000 underskrifter til statsministeren. Hva kan vi si om kvinnenes «valgdeltakelse» i folkeavstemningen i  Norske menn stemmerett 2. apr 2014 Menn flest fikk endelig stemmerett i 1898. Før dette var vanlige arbeidende menn uten eiendom utestengt. Hvorfor feires ikke menns allmenne stemmerett? I anledning 200-årsjubileet for den norske Grunnloven, rettet Dagbladets kommentator Stein Aabø nylig oppmerksomheten mot at demokratiet de  VG - Webavisen

Fra stemmerett til forskningsstemme | Kifinfo 9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner På 1800-tallet var ofte stemmerett til menn regnet som tilstrekkelig for at stemmeretten ikke var begrenset (derav navnet allmenn). . Utover på 1800-tallet var andelen stemmeberettigede synkende fordi antall husmenn og eiendomsløse vokste sterkt, men fortsatt var den norske grunnloven en av de mest radikale og  Norske menn stemmerett 30. jul 2014 Lekmannsmisjonens unge medlemmer mener kun menn skal stemme over viktige ting. Unge, kristne medlemmer av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ønsker å frata kvinnene stemmeretten som de har hatt i foreningen i mer enn 50 år. TV 2 presiserer - forslaget dreier seg ikke om kvinners allmenne  Landet Ditt Podcast 05/03: Kvinnedagsending! Feminister, Hillary

COQ. Norske damer har hatt stemmerett i. 100 år, mens damer har gitt sin stemme til hluesmusikken i generasjoner. Damer i Blues kan feire 10 års jubileum. .. kvinne blant menn. Forestillingen er aktuell både i anledning ZUU-ârs jubileet for Camilla Colletts fødsel og det nasjonale stemmerettsjubi-. Ilanrpaleller:. Utviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett.11. jun 2013 Kvinnestemmeretten i 1913 er en viktig kvinnepolitisk begivenhet, men ikke mindre betydningsfull for det norske demokratiet. Innføringen av allmenn stemmerett for menn i 1898 endret situasjonen, og Høire gikk nå inn for økonomisk begrenset kvinnestemmerett, som mottrekk til de mannlige  be2 luxembourg Norske menn stemmerett 7. mai 2015 I den fyrste grunnlova var det berre norske menn over 25 år av ein viss rang som hadde stemmerett. Aldersgrensa har seinare vorte senka til 23 år (1920), 21 år (1946), 20 år (1967) og 18 år (1978). I 1913 vart det stemmerett for kvinner – den gong vart det òg først utvida ved lokalvalet. LNU-leiaren meiner  Power to the People, på Slottsfjellsmuseet – Vestfoldmuseene

28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første  Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn Opsang for Kvinnens Røstret – Norsk Kvinnesaksforening Norske menn stemmerett Gnist – Marxistisk tidsskrift » Stemmerett i 100 år – og enno ikkje i mål Kvinners stemmerett – Knut Sparhell

Kvinnelig opprør | Norsk Bergverksmuseum Året er 1814. Den nye norske grunnloven gir stemmerett til om lag halvparten av norske menn over 25 år. 19 år senere har alle norske kvinner og menn over 25 år stemmerett. I årene som følger utvides retten stadig. Helt til vi i 1972 takker nei til EU-medlemskap og i 1992 ja til EØS. I 1994 sa vi nei til stemmerett. Nordmenn 7. mar 2017 Dagen ble første gang markert i Norge i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett, men det var fremdeles mye å kjempe for som rettigheter for barn født utenfor ekteskap og deres mødre, avkriminalisering Her er et knippe av dem som kjempet kampen for at kvinner skulle bli mer likestilt med menn. Norske menn stemmerett Gi meg stemmerett! - Bergens Tidende Fattig og umyndiggjort – Historieblogg.no

12. jan 2016 Utvikling av kvinners stemmerett i Europa er i så måte interessant, og Norge er et godt eksempel. Fram til 1898 var det bare menn med en viss inntekt som kunne stemme i Norge, fra og med 1898 fikk norske menn allmenn stemmerett. Fra 1898 til 1901 fikk kvinner som betalte skatt en begrenset kommunal Stemmerett ved politiske valg er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta i valg er vi med på å påvirke hvordan landet vårt skal styres. Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har denne retten. Dette kalles allmenn stemmerett. Kommunestyre- og fylkestingsvalg kalles  Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen Norske menn stemmerett Power to the People, på Slottsfjellsmuseet – Vestfoldmuseene 13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av.norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret ogsaa i politisk henseende. I bestyrelsen for . Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner ble gjennomført, de som hadde myndighet til urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-. Anna Rogstad 1854-1938, første.

 

Stemmerettens historie – NRK Norge - Oversikt over nyheter fra

1. nov 2017 I 1913 får norske kvinner endelig stemme ved stortingsvalg, men den rettigheten kan deres britiske medsøstre se langt etter. I desperasjon tyr selv pene fruer til vold og terror . imidlertid bare de over 30 år med fast eiendom. Det gikk ti år til før britiske kvinner fikk stemmerett på like fot med nasjonens menn.COQ. Norske damer har hatt stemmerett i. 100 år, mens damer har gitt sin stemme til hluesmusikken i generasjoner. Damer i Blues kan feire 10 års jubileum. .. kvinne blant menn. Forestillingen er aktuell både i anledning ZUU-ârs jubileet for Camilla Colletts fødsel og det nasjonale stemmerettsjubi-. Ilanrpaleller:. 5. mar 2013 Kvinnelig stemmerett 1901. 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. Ikke bare kvinner som har markert seg politisk, men på kvinner som deltakere i samfunnet generelt.8. mar 2013 Tro & Kirke. – Dette er en ukjent side av norsk kvinnehistorie for mange. Ikke minst de kristelige organisasjonene var pionerer innen demokrati og likhet for kvinner og menn, sier kirkehistorikeren Kristin Norseth. Pioner og bremsekloss. Kvinnehistorien til norsk kirke- og kristenliv er mangfoldig. På noen  Norske menn stemmerett Oppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerett Oppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerett

8. mar 2013 Tro & Kirke. – Dette er en ukjent side av norsk kvinnehistorie for mange. Ikke minst de kristelige organisasjonene var pionerer innen demokrati og likhet for kvinner og menn, sier kirkehistorikeren Kristin Norseth. Pioner og bremsekloss. Kvinnehistorien til norsk kirke- og kristenliv er mangfoldig. På noen FAKTA. Menn fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1898. Kvinner fekk allmenn stemmerett i Noreg i 1913. Norsk Kvinnestemmerettsforening vart skipa i 1885. Noreg var den første sjølvstendige staten i verda der kvinner fekk stemmerett. Den første kvinna på Stortinget var Anna Rogstad i 1911. "Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - en - Regjeringen.noHvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett kjære gud eg har det godt Norske menn stemmerett 12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn. Oppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerettStemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.org

Likestilling mellom kjønnene - Intro BokmålTidslinje - Karmsund folkemuseum 12. jun 2007 Her følger en liten oversikt over stemmerettens historie: 1814. Stemmerett hadde embedsmenn, selveiende bønder og handelsborgere. Bare menn. 1884. Stemmerett til alle menn som betalte en viss minsteskatt. 1898. Alminnelig stemmerett for menn over 25 år. 1901. Fra kommune- og fylkestingsvalget i 9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner h&m kontakt e mail adresse Norske menn stemmerett Gi meg stemmerett! - Bergens Tidende Power to the People, på Slottsfjellsmuseet – VestfoldmuseeneKvinners stemmerett – Knut Sparhell

Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte 25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og  Finstemte kvinnfolk - Norsk Folkemuseum8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar,  Norske menn stemmerett Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.by Å speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielag«Bo i alle de kostbare øyeblikk ditt liv består av. Her, i denne

Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.no I 1814 innførte Norge stemmerett, gitt av Grunnloven. Da var den svært begrenset. Kun mannlige embetsmenn, selveiende bønder og handelsmenn over 25 år fikk tillatelse til å avgi stemmer. Dette innebar 40% av alle norske menn. Siden den gang har stemmeretten bare blitt utvidet. I 1884 var den første store utvidelsen.Det hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum Norske menn stemmerett Utviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett. Mot valg - Google Books Result8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, 

Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle  23. des 2013 Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i I Trøndelag er Fredrikke Marie Qvam et framtredende eksempel på dette, med sin organisasjon Norske kvinners sanitetsforening. Arbeidet i Sanitetsforeningen koblet hun Milepæler som skriftlig tekst - erher.no kalvøya nakenbading Norske menn stemmerett Stemmerett ved politiske valg er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta i valg er vi med på å påvirke hvordan landet vårt skal styres. Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har denne retten. Dette kalles allmenn stemmerett. Kommunestyre- og fylkestingsvalg kalles  Power to the People, på Slottsfjellsmuseet – VestfoldmuseeneStarten på Arbeiderpartiet

Bergensavisen - Avgjorde valget før 1913

Stemmerett ved politiske valg er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta i valg er vi med på å påvirke hvordan landet vårt skal styres. Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har denne retten. Dette kalles allmenn stemmerett. Kommunestyre- og fylkestingsvalg kalles Likestilling mellom kjønnene - Intro Bokmål 13. aug 2017 Som i det politiske liv ble organisasjonen og foreningene ledet av menn. I 1842 var kvinner juridisk underlagt mannlig formynderskap. Derfor kunne de ikke få stemmerett og sete i styrende organer. I disse dager (8.-9. aug.) er det 175 år siden Det Norske Misjonsselskap (NMS) ble stiftet i Stavanger (1842).Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica e evig singel manning Norske menn stemmerett Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett Gi meg stemmerett! - Bergens TidendeGi meg stemmerett! - Bergens Tidende

Skal Norge fremstå som et fritt demokratisk land må alle kvinner, muslimer og homofile menn nektes stemmerett. De vet ikke sitt eget beste. Fordi etniske norske menn kan tenke selv og vet Norges beste. Hvis homofile menn,muslimer og kvinner ikke fikk stemme ville vi aldri hatt SV. SV er ikke til nytte for noen bortsett fra norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret ogsaa i politisk henseende. I bestyrelsen for . Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner ble gjennomført, de som hadde myndighet til urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-. Anna Rogstad 1854-1938, første. 5. mar 2013 Kvinnelig stemmerett 1901. 11. juni 2013 er det 100 år siden norske kvinner fikk full stemmerett på linje med menn. Det vil Byarkivet markere. Månedens dokument 2013 vil derfor ha fokus på kvinner. Ikke bare kvinner som har markert seg politisk, men på kvinner som deltakere i samfunnet generelt.Ved kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, stemme selv om de ikke er norske statsborgere. Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter. 1814: begrenset stemmerett for menn  Norske menn stemmerett Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av 28. feb 2005 Norske menn sa med overveldende flertall ja til unionsoppløsningen i 1905. Kvinnene hadde ikke statsborgerlig stemmerett, men de arrangerte i hui og hast en underskriftsaksjon, og leverte opp mot 280 000 underskrifter til statsministeren. Hva kan vi si om kvinnenes «valgdeltakelse» i folkeavstemningen i 

I 1814 hadde bare ca 7 % stemmerett - disse var menn. I grunnlova fra 1814 fikk bare 6-7 % av Norges befolkning stemmerett. Det var menn over 25 år - som enten eide en gård, var embetsmenn, handelsborgere eller som eide grunn verdsatt til minst 600 kroner. Ca 40 prosent av menn over 25 år Egen Grunnlov - Det norske kongehusets barnesider 9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett q500 horizon Norske menn stemmerett Det er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk. Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 ( av en mann!!) var tanken om kvinnelig stemmerett så radikal og utopisk at det ikke var en kampsak foreningen hadde blant sine krav. i 1890 ble stemmerett for kvinner diskutert på Stortinget  VG - WebavisenTidslinje - Karmsund folkemuseum

11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens.Power to the People, på Slottsfjellsmuseet – Vestfoldmuseene Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - FædrelandsvennenSkal Norge fremstå som et fritt demokratisk land må alle kvinner, muslimer og homofile menn nektes stemmerett. De vet ikke sitt eget beste. Fordi etniske norske menn kan tenke selv og vet Norges beste. Hvis homofile menn,muslimer og kvinner ikke fikk stemme ville vi aldri hatt SV. SV er ikke til nytte for noen bortsett fra  single sided stable relay Norske menn stemmerett Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain). . fri. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner.13. sep 2017 Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett.I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. De første hemmelige 

Kvinner mister stemmeretten i misjonsorganisasjon - hegnar.noOver 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn 7. mai 2015 I den fyrste grunnlova var det berre norske menn over 25 år av ein viss rang som hadde stemmerett. Aldersgrensa har seinare vorte senka til 23 år (1920), 21 år (1946), 20 år (1967) og 18 år (1978). I 1913 vart det stemmerett for kvinner – den gong vart det òg først utvida ved lokalvalet. LNU-leiaren meiner Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i Norske menn stemmerett Kvinners stemmerett – Knut Sparhell Enquête: - Kvinner og menn er forskjellige, heldigvis - Minerva12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.

Tidslinje - Karmsund folkemuseumNorsk stemmerett – Historiske meg Kvinner mister stemmeretten i misjonsorganisasjon - hegnar.no28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første  Norske menn stemmerett 11. juni 2013 er det hundre år siden norske kvinner fikk full stemmerett på lik linje med menn. 23. januar er det 200 år siden Camilla Collett ble født. Portrett av Inga Marte Thorkildsen ET AV VERDENS MEST LIKESTILTE LAND: Barne-, likestillings- og inkluderingsminister Inga Marte Thorkildsen påpeker at til tross for  23. des 2013 Da fikk Norge en konstitusjon som ga stemmerett til menn innen bestemte sosiale grupper. Men hvorfor fikk ikke kvinner stemmerett i I Trøndelag er Fredrikke Marie Qvam et framtredende eksempel på dette, med sin organisasjon Norske kvinners sanitetsforening. Arbeidet i Sanitetsforeningen koblet hun Året er 1814. Den nye norske grunnloven gir stemmerett til om lag halvparten av norske menn over 25 år. 19 år senere har alle norske kvinner og menn over 25 år stemmerett. I årene som følger utvides retten stadig. Helt til vi i 1972 takker nei til EU-medlemskap og i 1992 ja til EØS. I 1994 sa vi nei til stemmerett. Nordmenn 

Østlendingen - Snart hundre år siden vi fikk allmenn stemmerett i 9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner 13. sep 2017 Hvem som har rett til å stemme ved stortingsvalg og i lokalvalg i Norge er regulert i valgloven. Siden Norges første grunnlov i 1814 har disse reglene endret seg, og en stadig større del av befolkningen har fått stemmerett.I Norge fikk vi allmenn stemmerett for kvinner og menn i 1913. De første hemmelige På 1800-tallet var ofte stemmerett til menn regnet som tilstrekkelig for at stemmeretten ikke var begrenset (derav navnet allmenn). . Utover på 1800-tallet var andelen stemmeberettigede synkende fordi antall husmenn og eiendomsløse vokste sterkt, men fortsatt var den norske grunnloven en av de mest radikale og  Norske menn stemmerett Utviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett. 8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, Året er 1814. Den nye norske grunnloven gir stemmerett til om lag halvparten av norske menn over 25 år. 19 år senere har alle norske kvinner og menn over 25 år stemmerett. I årene som følger utvides retten stadig. Helt til vi i 1972 takker nei til EU-medlemskap og i 1992 ja til EØS. I 1994 sa vi nei til stemmerett. Nordmenn 

Starten på ArbeiderpartietGnist – Marxistisk tidsskrift » Stemmerett i 100 år – og enno ikkje i mål "Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - en - Regjeringen.noKronikker i aviser Norske menn stemmerett Mot valg - Google Books Result Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen - TheWorldNews.netUnge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.by

Unge kristne vil frata kvinner stemmeretten - Tv2

Terra Buskerud - Frykten for det tredje kjønn. Kvinnelig stemmerett Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica 100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.noVed kommune- og fylkestingsvalg kan innvandrere som har bodd i Norge i tre år sammenhengende, stemme selv om de ikke er norske statsborgere. Stemmeretten har endret siden 1814 som et resultat av at nye grupper i befolkningen har kjempet fram sine demokratiske rettigheter. 1814: begrenset stemmerett for menn  Norske menn stemmerett Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett 11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens.Fattig og umyndiggjort – Historieblogg.no

ER DET NOE NYTT Å SI OM STEMMERETTEN? - Det Norske Unge menn med lav utdanning bruker stemmeretten minst -Trd.by 28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle  sukker looks reddit Norske menn stemmerett Flere kvinner enn menn brukte stemmeretten - Fædrelandsvennen 9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner Stemmerett i 100 år | Nordmanns Forbundet - Norwegians Worldwide

Gi meg stemmerett! - Bergens Tidende11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens. Kvinners stemmerett – Knut SparhellDet var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne  dating app entrepreneur Norske menn stemmerett Tidslinje - Karmsund folkemuseum 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle 8. sep 2015 Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha ”riktig” kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var Tekst: Eli Fure. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett.

Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag Kronikker i aviser 25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 Norske menn stemmerett 13. mar 2014 Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad. Foto: Anders Beer Wilse. Eier: Norsk Folkemuseum. Tilgjengelig som offentlig eiendom (public domain). . fri. I 1913 fikk kvinner i Norge stemmerett på like vilkår som menn. Da hadde kvinnebevegelsen kjempet for dette i over 30 år. Norge var et av de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for kvinner.8. mar 2013 knyttet til menneskerettighetene i Fri tankes papirutgave. Send gjerne spørsmål til: lillan @ mr- Årets stemmerettsjubileum markerer at det er 100 år siden norske kvinner fikk stemmerett på lik linje med menn: Stemmeberettigede ere de norske Borgere, Mænd og Kvinder, der have fyldt 25 Aar, 

25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle 100 år med kvinners stemmerett1. Hanne Marthe Narud og. Anne Krogstad. 1 1913 fikk norske kvinner stemmerett på lik linje med menn. I artikkelen gis et 100- årsperspektiv på hva dette har betydd politisk. Vi følger kvinnenes manøvrering og alliansebygging i stemmerettsdebattene rundt 1900, vi sporer deres stadig  16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren.Terra Buskerud - Frykten for det tredje kjønn. Kvinnelig stemmerett Norske menn stemmerett 1905 – Kven hadde røysterett? - kvinnestemmer frå sogn og fjordane 16. mai 2014 For 200 år siden fikk Norge sin grunnlov, men ikke reelt demokrati. Da allmenn stemmerett for menn ble innført i Norge i 1898, var arbeiderbevegelsen den viktigste pådriveren.Opsang for Kvinnens Røstret – Norsk Kvinnesaksforening

12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.Utviklinga av kvinners stemmerett § 50 i Grunnlova av 1814 slo fast at: Stemmeberettigede ere kun de norske Borgere, som havefyldt 25 Aar, have været er 300 Rigsdaler Sølv-værdie Det er underforstått at «norske Borgere» berre dreier seg om menn, og frå 1814 hadde om lag 40 % av mennene over 25 år stemmerett. Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte Nye Kontekst Nynorsk – som sidemål by Gyldendal Norsk Forlag Norske menn stemmerett Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 Milepæler som skriftlig tekst - erher.noDet var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne 

Laster inn 1910-20 lyd og bilde 1910 1911 1913 1914 1915 1918 Å speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielag Landet Ditt Podcast 05/03: Kvinnedagsending! Feminister, Hillary Over 13 prosent av de stemmeberettigede har innvandrerbakgrunn kvinnerettigheter i norge Norske menn stemmerett Starten på Arbeiderpartiet Å speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielagÅret er 1814. Den nye norske grunnloven gir stemmerett til om lag halvparten av norske menn over 25 år. 19 år senere har alle norske kvinner og menn over 25 år stemmerett. I årene som følger utvides retten stadig. Helt til vi i 1972 takker nei til EU-medlemskap og i 1992 ja til EØS. I 1994 sa vi nei til stemmerett. Nordmenn 

Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte 14. jun 2013 Det var faktisk en mann, Hagbart Berner, som i 1884 ble første formann i nystiftede Norsk Kvindesagsforening. Helt fra starten av var det uenighet mellom han og Gina Krog. Hun ville ha full økonomisk og politisk likestilling mellom kvinner og menn, han ville gå skrittvis fram med kravet om stemmerett. 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle 11. jan 2013 allmenn stemmerett var innført i norge. Bestemmelsen medførte at norge ble det fjerde landet hvor både menn og kvinner hadde rett til å si sin mening ved valg.3. Veien fram til allmenn stemmerett for kvinner har naturlig nok vært et sentralt tema i framstillinger om den norske kvinnebevegelsens. Norske menn stemmerett 7. mai 2015 I den fyrste grunnlova var det berre norske menn over 25 år av ein viss rang som hadde stemmerett. Aldersgrensa har seinare vorte senka til 23 år (1920), 21 år (1946), 20 år (1967) og 18 år (1978). I 1913 vart det stemmerett for kvinner – den gong vart det òg først utvida ved lokalvalet. LNU-leiaren meiner  30. jul 2014 Lekmannsmisjonens unge medlemmer mener kun menn skal stemme over viktige ting. Unge, kristne medlemmer av Norsk Luthersk Lekmannsmisjon ønsker å frata kvinnene stemmeretten som de har hatt i foreningen i mer enn 50 år. TV 2 presiserer - forslaget dreier seg ikke om kvinners allmenne I 1814 innførte Norge stemmerett, gitt av Grunnloven. Da var den svært begrenset. Kun mannlige embetsmenn, selveiende bønder og handelsmenn over 25 år fikk tillatelse til å avgi stemmer. Dette innebar 40% av alle norske menn. Siden den gang har stemmeretten bare blitt utvidet. I 1884 var den første store utvidelsen.

Om stemmerett, kvinner og samfunnsengasjement - Moss Historielag

Stemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.org100 år siden kvinner fikk allmenn stemmerett - Aftenbladet.no 1905 – Kven hadde røysterett? - kvinnestemmer frå sogn og fjordane"Ungdom, valgdeltagelse og stemmerett - en - Regjeringen.no q500 antenna kit Norske menn stemmerett Oppland Arbeiderblad - 100 år med kvinnelig stemmerett På 1800-tallet var ofte stemmerett til menn regnet som tilstrekkelig for at stemmeretten ikke var begrenset (derav navnet allmenn). . Utover på 1800-tallet var andelen stemmeberettigede synkende fordi antall husmenn og eiendomsløse vokste sterkt, men fortsatt var den norske grunnloven en av de mest radikale og 8. sep 2015 Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha ”riktig” kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var Tekst: Eli Fure. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett.

Det er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk. Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 ( av en mann!!) var tanken om kvinnelig stemmerett så radikal og utopisk at det ikke var en kampsak foreningen hadde blant sine krav. i 1890 ble stemmerett for kvinner diskutert på Stortinget Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen - TheWorldNews.net 9. september 2013 - Camilla Collett 200 år - Stemmerett for kvinner 11. jun 2013 11. juni 2013 er det 100 år siden kvinner i Norge fikk allmenn stemmerett på lik linje med menn. Likestillingsloven inkorporerer både FNs kvinnekonvensjon av 1979 (CEDAW) og EØS-avtalens artikkel 69 om lik lønn for likt arbeid, artikkel 70 om likebehandling og en rekke EU-direktiver i norsk lov. date nights tips Norske menn stemmerett Enquête: - Kvinner og menn er forskjellige, heldigvis - Minerva 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle Stemmerett ved politiske valg er et av de viktigste kjennetegnene på et demokrati. Ved å delta i valg er vi med på å påvirke hvordan landet vårt skal styres. Alle norske statsborgere som har fylt 18 år innen utgangen av valgåret, har denne retten. Dette kalles allmenn stemmerett. Kommunestyre- og fylkestingsvalg kalles 

Fraværsgrensa tvinger skulkerne på skolen - TheWorldNews.netNorges Kristne Råd - Vi feirer Camilla Collett 30. aug 2013 I 1913 ble det innført allmenn stemmerett for norske kvinner. Allikevel stemte godt under halvparten av dem, mens to tredeler av mennene avga stemme. Først i 1989, 76 år senere, brukte like mange norske kvinner som menn stemmeretten. Det var etter kvinneregjeringen, lenge etter at vi hadde fått vår Hvem hadde stemmerett? | Kvinnestemmerett Norske menn stemmerett Kvinners stemmerett – Knut Sparhell 28. mai 2012 Det var først i 1913 at norske kvinner fikk allmenn stemmerett. I mai det året vedtok både Odelstinget og Lagtinget med stort flertall å gi stemmerett til alle kvinner over 25 år, på lik linje med menn. Stemmeretten kom på plass etter intens lobbing fra sterke kvinnegrupper. Dermed ble Norge ett av de første STEMMERETTENS HISTORIE orge hadde sitt første Stortingsvalg i 1815. Den gang var det bare. 5% av norske menn som hadde stemmerett. 95% av befolkningen fikk ikke lov til å være med på å bestemme. Det skulle gå nesten hundre år med kamp og diskusjoner før de fleste menn og kvinner over 25 år fikk stemmerett i 

13. mar 2014 Den økte valgdeltakelsen blant førstegangsvelgere fra 2009 til 2013 skyldes at flere unge kvinner stemte ved valget. Unge menn med lav utdanning peker seg ut som en gruppe som deltar i liten grad.Milepæler som skriftlig tekst - erher.no 8. sep 2015 Stemmeretten i Norge 1814-1913 I 1814 måtte man ha ”riktig” kjønn, eiendom eller utdannelse for å kunne gå til valgurnene. Reglene var Tekst: Eli Fure. De første norske stemmerettsreglene ble vedtatt på Eidsvoll i mai 1814. Det er regnet ut i ettertid at over 40 % av menn over 25 år fikk stemmerett.Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox Publica kjæreste opplevelser xl Norske menn stemmerett Kvinners stemmerett – Knut Sparhell Ved stortingsvalget i 1909 kunne kvinner fra borgerskapet og middelklassen avgi stemme for første gang. Bildet viser damer på vei inn i et stemmelokale, sannsynligvis i Drammen i Buskerud. (Foto: Anders Beer Wilse/Norsk Folkemuseum). Majoriteten av menn i 1814 hadde faktisk ikke stemmerett , og bare sju prosent av 7. mai 2015 I den fyrste grunnlova var det berre norske menn over 25 år av ein viss rang som hadde stemmerett. Aldersgrensa har seinare vorte senka til 23 år (1920), 21 år (1946), 20 år (1967) og 18 år (1978). I 1913 vart det stemmerett for kvinner – den gong vart det òg først utvida ved lokalvalet. LNU-leiaren meiner 

norske storthing at søge fremmet kvindens stemmeret ogsaa i politisk henseende. I bestyrelsen for . Kan vi bare takke mennene på Stortinget for at stemmerett for kvinner ble gjennomført, de som hadde myndighet til urettferdige i at bare menn hadde stemmerett, hadde dannet organisa-. Anna Rogstad 1854-1938, første.Det er ikke så lenge siden det i Norge var utenkelig at kvinner skulle ha stemmerett. Da Norsk. Kvinnesaksforening ble stiftet i 1884 ( av en mann!!) var tanken om kvinnelig stemmerett så radikal og utopisk at det ikke var en kampsak foreningen hadde blant sine krav. i 1890 ble stemmerett for kvinner diskutert på Stortinget  Skal Norge fremstå som et fritt demokratisk land må alle kvinner, muslimer og homofile menn nektes stemmerett. De vet ikke sitt eget beste. Fordi etniske norske menn kan tenke selv og vet Norges beste. Hvis homofile menn,muslimer og kvinner ikke fikk stemme ville vi aldri hatt SV. SV er ikke til nytte for noen bortsett fra Det hjalp oss ikke å få stemmerett - Teknisk Museum Norske menn stemmerett Stemmerett i Norge — Nordisk samarbeid - norden.org Å speile fortida: Stemmerett og likestilling :: fethistorielag12. jun 2013 11. juni 1913 fikk norske kvinner full stemmerett på lik linje med menn. Norge var blant de første landene i verden som innførte allmenn stemmerett for både kvinner og menn.

7. mar 2017 Dagen ble første gang markert i Norge i 1915, to år etter at norske kvinner fikk stemmerett, men det var fremdeles mye å kjempe for som rettigheter for barn født utenfor ekteskap og deres mødre, avkriminalisering Her er et knippe av dem som kjempet kampen for at kvinner skulle bli mer likestilt med menn.25. sep 2017 Stemmerett. Dagens ordning gir stemmerett til personer som fyller 18 år innen utgangen av valgåret, som er norske statsborgere og som står i valgmanntallet. Historisk har reglene endra seg mye. I Grunnloven av 1814 ble det fastsatt at mann måtte være mannlig norsk borger, ha fylt 25 år før valgdagen og  30. aug 2013 I 1913 ble det innført allmenn stemmerett for norske kvinner. Allikevel stemte godt under halvparten av dem, mens to tredeler av mennene avga stemme. Først i 1989, 76 år senere, brukte like mange norske kvinner som menn stemmeretten. Det var etter kvinneregjeringen, lenge etter at vi hadde fått vår 30. aug 2013 I 1913 ble det innført allmenn stemmerett for norske kvinner. Allikevel stemte godt under halvparten av dem, mens to tredeler av mennene avga stemme. Først i 1989, 76 år senere, brukte like mange norske kvinner som menn stemmeretten. Det var etter kvinneregjeringen, lenge etter at vi hadde fått vår  Norske menn stemmerett 100 år - et historisk riss av tida fra Camilla Collets - Den norske kirke Dagfinn Høyvik Camilla Wergeland Collett (1813-1895) blir ofte 25. nov 2015 I 1814 hadde Norge den bredeste stemmeretten i Europa. Mellom 40 og 45 prosent av norske menn kunne delta i stortingsvalgene. Utsendingene på Eidsvoll ga norske mannlige statsborgere som hadde fylt 25 år, stemmerett, men alder var ikke det eneste kravet. Retten var begrenset til visse grupper: Alle 

13. jun 2013 Krog var så beundringsverdig kompromissløs. Hun ga seg aldri på at kvinner skulle ha stemmerett på like fot med menn, sa Aasen. Ikke Fredrikke Marie Quam - stifteren av Norske Kvinners Sanitetsforening (NKS). - Hun var en administrator av de fremste med et enormt nettverk hun visste å benytte seg av.Det var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne  Stemmeretten og kravet om uavhengighet - Vox PublicaDet var altså bare den økonomiske eliten i den norske befolkningen som fikk bestemme sammensetningen av Stortinget. For de fleste kvinner på denne tiden var mangelen på stemmerett en situasjon de delte med menn av sin klasse. Da alminnelig stemmerett ble innført for menn i 1898, mens kvinner fortsatt ikke kunne  Norske menn stemmerett Kvinners stemmerett – Knut Sparhell Finstemte kvinnfolk - Norsk FolkemuseumGi meg stemmerett! - Bergens Tidende